Daken verbinden

Daken zijn eilanden in het daklandschap. Om van dak naar dak te gaan moet je eerst naar beneden. Het daklandschap wordt pas ten volle benut als we die eilanden met elkaar kunnen verbinden. Op deze manier wordt de nieuwe laag bovenop de stad een verzameling knooppunten in plaats van eindpunten. Festival Höhenrausch in Oostenrijk heeft in 2013 al geëxperimenteerd met dakverbindingen. Ook voor de Rotterdamse Dakendagen is het (permanent) verbinden van daken al vanaf de eerste editie een grote droom.

2016: De Trap

In het kader van Rotterdam Viert De Stad liet Winy Maas van architectenbureau MVRDV in 2016, tijdens de tweede editie van de Rotterdamse Dakendagen, een grote trap bouwen van het stationsplein van het dak naar het Groot Handelsgebouw. Er gaan al vanaf de bouw in 1953 zeven liften naar boven, maar niemand gebruikt die om naar het fantastische dak te gaan.
De Trap liet zien dat je niet enkel een geweldig dak nodig hebt, maar vooral ook een geweldige entree naar dat dak. Het resultaat: 350.000 mensen gingen in één maand over die trap en wandelden een rondje op het Groot Handelsgebouw.

Winy Maas riep toen gelijk dat zo’n rondje niet genoeg was, en dat De Trap slecht een begin was van het ontwikkelen van het daklandschap. Hij vertelde dat we meerdere daken aan elkaar moeten gaan verbinden en droomde openlijk over een rondje Stationsplein.

2017: Eerste verbinding

In 2017 hebben we tijdens de Rotterdamse Dakendagen de eerste verbinding tussen twee daken gelegd. Een 100 meter lang slap koord tussen twee Lijnbaanflats (twee Rijksmonumenten) op 60 meter hoogte. Over die lijn liepen de Dreamwalkers van het ene naar het andere dak. Een spectaculaire oversteek die ook vanaf grondniveau veel bekijks trok, maar vooral een belangrijke, symbolische stap richting echte dakverbindingen.

2018: Hoger en langer

In 2018 legden we de lijn een stukje hoger en liep Yuri Roodenburgh van de Dreamwalkers op 130 meter hoogte voor het station van het dak van The First naar het dak van het Marriott Hotel. Dit keer trokken we ook (inter)nationale aandacht met onze verbinding.

2019: Een tweede verbinding

In 2019 liep Yuri wederom op 130 meter hoogte, ditmaal over de Koopgoot van het dak van het WTC naar het dak de Scheepmakerstoren.


Een stukje lager hadden we dit keer een tweede lijn neergelegd, die het voor de eerste keer mogelijk maakte voor ons publiek om ook van dak naar dak over te steken. De oversteek met zipline die de Height Specialists voor ons plaatsten was binnen enkele dagen uitverkocht.

De toekomst: ‘echte’ verbindingen

Ondertussen blijven we, samen met Winy Maas van MRVDV en Renske van der Stoep van ROFFA, dromen van en werken aan echte verbindingen; bruggen tussen daken. In de nabije toekomst hopen we deze in Rotterdam te realiseren.