Speel-

HIGH ON TYPE: Hans Schuttenbeld, Ivo Brouwer, Guido de Boer, Vincent de Boer, Joost van Doorn

‘De lijn’ is voor High on Type geen lineair gegeven. Rechtlijnigheid wordt in de huidige tijdsgeest teveel bejubeld. De huidige beeldcultuur vereist nauwelijks verbeelding: het meeste is direct en vanzelfsprekend, zonder ruimte voor dubbelzinnigheid of nuance. Maar wat gebeurt er tussen de enen en nullen, tussen de extremen, tussen de regels?

High on Type is een collectief van kunstenaars en lettermakers. Collectief denken en handelen  is voor alle leden van groot belang, geen wonder dat één van hen in het Rotterdamse Poortgebouw woont en deel uitmaakt van een vitale woongroep. Samen beslis je over hoe je wilt leven en dus ook over hoe het kunstproces verloopt.

Spelen is voor High on Type een van de belangrijkste bestaanswaarden. Dit gaat hand in hand met oordeelloze nieuwsgierigheid. In het werk ’Speel-‘ zetten ze het collectief op scherp door een lijnenspel met slechts enkele regels: men zet om de beurt een lijn met de wegbelijner, om het woord ‘Ruimte’ te voorschijn te laten komen. Elke lijn heeft de volledige breedte van het speelveld en mag naar keuze onderbroken worden. Gedurende het proces praat men niet over het spel en over de bijbehorende beslissingen. 

Hier vloeit een proces uit voort waarbij ideeën pas vorm krijgen als ze genoeg medestanders krijgen. Een interconnectief proces dat zich laat vergelijken met een ontkiemend zaadje, of een democratische woongroep: een goed idee articuleert zichzélf en ontspringt pas als daar ruimte voor wordt gegeven. Je kunt slechts hints geven, in de hoop dat deze door echoën in het collectief.

De taal die gebruikt wordt in de openbare ruimte heeft een hoop fantasie nodig voordat deze poëtisch kan worden ervaren. Borden, hekken en lijnen: het gaat vooral over wat er níet mogelijk is in de ruimte. Door deze ’taal van de lelijkheid’ te gebruiken voor een collectief spel vult High on Type de ruimte met een energie van maakbaarheid en mogelijkheden.

Website www.highontype.nl