De Doelen

Adres Kruisplein 50

De Doelen is een concert- en congresgebouw met zo’n 600 concerten en 450.000 concertbezoekers per jaar. In 2022 is het dak van dit enorme gebouw omgetoverd tot een groene oase met een oppervlakte van tien tennisbanen aan beplanting. Onder de beplanting is een systeem met kratten aangebracht waarin zo’n 2000 badkuipen aan regenwater kan worden opgevangen. Op het dak staan vijf insectenhotels en 84 soorten inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters die bijdragen aan meer biodiversiteit in de stad. Aan de Schouwburgpleinzijde ligt een houten vlonder van 480 m², bestemd voor educatieve, sociale en culturele activiteiten.

Het duurzame dak op de Doelen is één van de projecten van Life@Urban Roofs, onderdeel van het Europese LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. Het dak draagt bij aan de ambities van de gemeente Rotterdam op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, het realiseren van 20 hectare extra groen en herstel van biodiversiteit in de stad.

het programma op dit dak