Stichting Rotterdamse Dakendagen

Stichting Rotterdamse Dakendagen stimuleert sinds 2014 dakgebruik door evenementen te organiseren. Het merendeel van de activiteiten vindt jaarlijks plaats in het kader van festival Rotterdamse Dakendagen. In 2022 is de stichting ook voornemens om de Rotterdam Rooftop Walk te organiseren.

Gegevens

Stichting Rotterdamse Dakendagen

RSIN: 854495319
KvK: 61803685

Postadres:
Heemraadsplein 8b
3023 BC Rotterdam

Doelstellingen

  • Het stimuleren van dakgebruik middels het organiseren van evenementen.
  • Daarbij nadruk leggen op creativiteit, innovatie en samenwerking binnen dakgebruik als vanzelfsprekend onderdeel van het toekomstbestendig maken van steden, Rotterdam in het bijzonder.
  • Een zo breed mogelijk publiek op laagdrempelige wijze toegang bieden tot het daklandschap en daar impactvolle ontmoetingen organiseren tussen bezoekers, het dak en (artistieke) programma.
  • Bewoners deelgenoot maken van dakgebruik en -ontwikkeling in hun stad, in het bijzonder in Rotterdam. Waar mogelijk hen de kans bieden hier eigenaarschap over te ervaren.
  • Samenwerkingen aangaan met partijen (regionaal, landelijk en internationaal) in de culturele, publieke en commerciĆ«le sector om bovenstaande doelstellingen te helpen verwezenlijken. Verschillende disciplines en vakgebieden samenbrengen en een netwerkfunctie vervullen.

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2024

Bestuur en functies

Marjolijn Masselink, voorzitter
Irma van Lierop, secretaris
Wouter van der Hoog, bestuurslid
Robert Winkel, bestuurslid
William Stregels, penningmeester

Beloningsbeleid

Het kernteam (inclusief directie) van Rotterdamse Dakendagen bestaat uit freelancers met een jaarlijkse opdracht. Het beloningsbeleid is gebaseerd op de richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst.

Het bestuur werkt onbezoldigd.