Stichting Rotterdamse Dakendagen

Stichting Rotterdamse Dakendagen stimuleert sinds 2014 dakgebruik door evenementen te organiseren. Het merendeel van de activiteiten vindt jaarlijks plaats in het kader van festival Rotterdamse Dakendagen. In 2022 heeft de stichting ook de Rotterdam Rooftop Walk georganiseerd. Rotterdamse Dakendagen heeft sinds 2022 een ANBI-status.

Gegevens

Stichting Rotterdamse Dakendagen

RSIN: 854495319
KvK: 61803685

Postadres:
Heemraadsplein 8b
3023 BC Rotterdam

Doelstellingen

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2024

Jaarcijfers

2022
2021

Bestuur en functies

Marjolijn Masselink, voorzitter
Irma van Lierop, secretaris
Wouter van der Hoog, penningmeester
Robert Winkel, bestuurslid
William Stregels, bestuurslid

Beloningsbeleid

Het kernteam (inclusief directie) van Rotterdamse Dakendagen bestaat uit freelancers met een jaarlijkse opdracht. Het beloningsbeleid is gebaseerd op de richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst.

Het bestuur werkt onbezoldigd.